To fine a cure of Alzheimer´s disease: using worms, mice, stem cells, and AI at University of Oslo

Sub-project 1 :

Hvordan det lille naturlige molekylet NAD+ kommer aldring og Alzheimers sykdom i forkjøpet

Hvordan forbedre konvensjonell behandling av individer med Alzheimers sykdom (AD) eller andre aldersrelaterte sykdommer? Vårt mål er å gi tidlig og nøyaktig diagnose, etterfulgt av nye terapier til AD-pasienter og pasienter med andre aldersrelaterte sykdommer.

More details: https://www.med.uio.no/forskning/forskerlinjen/forskningsprosjekter/prosjekttilbud/hvordan-det-lille-nat-molekylet-nad-f-fang-h19.html

Sub-project 2:

Kan vi stoppe aldringsprosessen ved å påvirke NAD+-mitofagiaksen?

Hva er effekten av NAD+ i aldringsprosessen? Vil behandling med NAD+ påvirke livslengde og sunnhet i aldring?

More details:https://www.med.uio.no/forskning/forskerlinjen/forskningsprosjekter/prosjekttilbud/kan-vi-stoppe-aldringsprosessen-f-fang-v20.html

The Fang lab: https://evandrofanglab.com

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on NMBU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.