Doktorand i industriell teknik: Industri 4. 0 för framtidens produktionsplanering av ETO produktion hos Uppsala Universitet

Doktorand i industriell teknik: Industri 4.0 för framtidens produktionsplanering av ETO produktion

Publicerad: 2022-05-17
 
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.
Doktorandtjänsten erbjuds i samarbete med Hitachi Energi, Power Transformers, Ludvika. Hitachi Energi Power Transformers är värd- och fallstudieföretag. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala och vid Hitachi Energi Power Transformers, Ludvika. För mer information, se institutionens webbplats och företagets webbplats
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem över automation och optimering till organisation och ledning, innovation och entreprenörskap inom teknik- och eller innovationsintensiva verksamheter.
Denna doktorandtjänst kommer att ha ett särskilt fokus på produktionsplanering för en design mot anpassad orderproduktion (ETO) och de utmaningar det innebär. Industry 4.0-transformationen skapar förutsättningar för bättre prognostisering och uppföljning av produktionsledtider inom ETO-produktion. Syftet med doktorandtjänsten är att identifiera hur mer traditionella metoder, verktyg, arbetssätt inom ETO-produktion kan utvecklas, kompletteras eller ersättas med dataanalys, maskininlärning, digitalisering, simulering och optimering, för att stärka både operatörs- och planeringsstödet. Du kommer att arbeta med produktionsenheter där nyckeltal som produktivitet och leveransprecision följs upp dagligen för att nå hårt satta produktionsmål. För att lyckas med dagens industriella transformation måste både tekniska och mer personcentrerade faktorer beaktas. Projektet kommer därför att ta upp områden som produktionsledning, smarta fabriker, Internet of Things (IoT), visualisering, men även människocentrerad och hållbar produktion.
Doktorandprojektet kommer att genomföras i nära samarbete med Hitachi Energi Power Transformers och adressera frågeställningar som är av både av akademisk- och industriellt intresse. Handledarteamet kommer att bestå av akademiska och industriella handledare. Under perioder kommer du att tillbringa en stor del av din arbetstid i Ludvika. Doktorandprojektet kommer att ingå i en bredare forskningsagenda inom Industriell analys, samt hållbarhet och etik, inom avdelningen för industriell teknik. Du kommer även komplettera avdelningens växande doktorandgemenskap inom dessa områden.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Kvalifikationskrav
Som kandidat till denna tjänst ska du ha en civilingenjörsexamen eller masterexamen i industriell ekonomi, maskinteknik, produktion, automationsteknik, datavetenskap, eller motsvarande examen. Sökande som förväntas bli klara med sin mastersexamen före tillträdesdagen är välkomna att söka, men kan endast bli behöriga om de avlägger sin examen senast juli 2022. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigtIndustriell erfarenhet och dokumenterad kunskap inom industriell analys och smarta fabriker är meriterande. Du bör vara ambitiös, produktiv och ha ett djupt intresse för kritisk reflektion, såväl som nyfikenhet inför sociotekniska system. Personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med industriella intressenter och andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort:Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Matías Urenda Moris, matias.urenda-moris@angstrom.uu.se, 018-471 72 68.Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2022, UFV-PA 2022/2026.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad o industriell teknik
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Individuell lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/2026
Sista dag för ansökan: 2022-06-30 Sök jobbet

Husk å nevne at du fant dette på NMBU CareerGate