IT sikkerhetskonsulent hos Dovre Group

Utløper om 14 dager

Haven't found what you are looking for?

Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: IT sikkerhetskonsulent
Work Location: Oslo
Contract Period: 01.01.2021-31.12.2022
Mulig opsjon for inntil 24 mnd
Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.

Description

 • Sikkerhetsmessig vurdering av endringer i SAP-løsning.
 • Støtte drift og videreutvikling av rutiner- og verktøy for identitets-, autoriasjons- og tilgangsstyring.
 • Vurdere/godkjenne tilganger til SAP-løsning.
 • Støtte prosjekter i sikkerhetsrelaterte spørsmål, herunder innføring av nye systemer.
 • Støtte i forbindelse med etablering og forvaltning av SAP roller.
 • Støtte arbeid med sikkerhetsdokumentasjon på eksisterende løsninger.
 • Oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av sertifikater for grensesnitt og integrasjoner.

Requirements

Absolutte krav:
 • Du skal ha god kjennskap til innholdet i sikkerhetsloven, offentleglova og andre relevante lovverk.
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i SAP eller tilsvarende ERP-system.
 • Du skal ha kompetanse innen sikring av tjenester på internett.
 • Erfaring med rolleutvikling og forvaltning i SAP.
 • Skal kunne sikkerhetsklareres.

Ønskede krav:
 • Erfaring med ITIL metodikk.
 • Konsulenten bør ha kjennskap og erfaring med SAP GRC, SAP Solution Manager, Remedy, HP QC, Windows servere, Windows 10. og erfaring med integrasjons-løsninger.

Språk:
Du skal kunne kommunisere (skriftlig og muntlig) på et skandinavisk (norsk, svensk, dansk) språk. Du må kunne føre faglige samtaler og utarbeide dokumenter med prosjektledelses spesifikk terminologi på norsk, svensk og/eller dansk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 781

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde

Closing date

2020-10-31 12:00:00
Oslo, Norway
Information Technology

Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: IT sikkerhetskonsulent
Work Location: Oslo
Contract Period: 01.01.2021-31.12.2022
Mulig opsjon for inntil 24 mnd
Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.

Description

 • Sikkerhetsmessig vurdering av endringer i SAP-løsning.
 • Støtte drift og videreutvikling av rutiner- og verktøy for identitets-, autoriasjons- og tilgangsstyring.
 • Vurdere/godkjenne tilganger til SAP-løsning.
 • Støtte prosjekter i sikkerhetsrelaterte spørsmål, herunder innføring av nye systemer.
 • Støtte i forbindelse med etablering og forvaltning av SAP roller.
 • Støtte arbeid med sikkerhetsdokumentasjon på eksisterende løsninger.
 • Oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av sertifikater for grensesnitt og integrasjoner.

Requirements

Absolutte krav:
 • Du skal ha god kjennskap til innholdet i sikkerhetsloven, offentleglova og andre relevante lovverk.
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i SAP eller tilsvarende ERP-system.
 • Du skal ha kompetanse innen sikring av tjenester på internett.
 • Erfaring med rolleutvikling og forvaltning i SAP.
 • Skal kunne sikkerhetsklareres.

Ønskede krav:
 • Erfaring med ITIL metodikk.
 • Konsulenten bør ha kjennskap og erfaring med SAP GRC, SAP Solution Manager, Remedy, HP QC, Windows servere, Windows 10. og erfaring med integrasjons-løsninger.

Språk:
Du skal kunne kommunisere (skriftlig og muntlig) på et skandinavisk (norsk, svensk, dansk) språk. Du må kunne føre faglige samtaler og utarbeide dokumenter med prosjektledelses spesifikk terminologi på norsk, svensk og/eller dansk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 781

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde

Closing date

2020-10-31 12:00:00

Haven't found what you are looking for?


© Copyright Dovre Group 2016

Husk å nevne at du fant dette på NMBU CareerGate