Prosjekteringsleder Fornebu base og stasjon hos Oslo Kommune

Prosjekteringsleder Fornebu base og stasjon

Fornebubanen


Fornebubanen har behov for en prosjekteringsleder med dokumentert erfaring fra større utbyggingsprosjekter. Rolle vil være tilknyttet prosjektering og bygging av Fornebu stasjon og base.
Fornebu stasjon og base er en betongkonstruksjon med et fotavtrykk på over 30.000 kvm, som blir liggende under bakken Fornebu sør med en bydel på toppen. Fornebu stasjon vil være endestasjonen for Fornebubanen. Fornebu base vil være verksted, vask og hensettingsområde for de t-banene som Fornebubanen genererer.
Søknadsfrist:
15.04.2020
Arbeidsgiver:
Fornebubanen
Stillingstittel:
Prosjekteringsleder Fornebu base og stasjon
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4201705485
Stillinger:
1
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Ivaretakelse av byggherrens interesser og mål i prosjekteringen
 • Være bindeleddet, sikre informasjonsflyt og samhandling mellom byggherre, arkitekt (ARK) og prosjekterende med hensyn til:
  • Mål og intensjoner
  • Funksjonsinnhold
  • Standard/kvalitetskrav
  • Kostnadsramme/LCC (Life Cycle Cost)
  • Tidsramme
 • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger innenfor byggherres økonomiske rammer
 • Følge opp fremdrift, ressursbruk og kvalitet på leveranser fra prosjekterende og ARK
 • Påse at det utføres nødvendig kontroll av prosjekteringen hos byggherren, eventuelt uavhengig kontroll eller 3. partskontroll
 • Ansvaret for at det utarbeides en plan for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser med klare milepæler og beslutningspunkter
 • Bidra til at byggherre til enhver tid tar de beslutninger som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne oppfylle sine mål- og kvalitetskrav

Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør innen konstruksjon/bygg- og anlegg eller tilsvarende med relevant fagkrets og praksis.
 • Mer enn 10 års erfaring med prosjektering og bygging av komplekse betongkonstruksjoner og tekniske anlegg
 • Fordel med erfaring fra arbeid med offentlige myndigheter og store utbyggere
 • God kunnskap om blant annet TEK17 og andre relevante lover og forskrifter
 • Erfaring fra bruk av BIM og tegningsløse prosjekter
 • Kunnskap om NS3420, NS8401, NS8402 og NS8405
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Du er:
 • Beslutningssterk, fremoverlent og skaper fremdrift og gjennomslag
 • Omgjengelig og oppnår god kontakt med andre mennesker og får fag og aktører til å samarbeide på tvers
 • Mestrer godt en hektisk hverdag og har fokus på ryddighet i kommunikasjon og arbeidet, fremdrift, leveransepresisjon og økonomi (design-to-cost)

Vi tilbyr
 • En jobb med spennende og krevende utfordringer i et samfunnsmessig interessant prosjekt
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timers uke inkludert lunsjpause.
 • Konkurransedyktige betingelser med lønn etter avtale
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd

Arbeidssted er Oslo. Prosjektet sitter i dag ved Oslo rådhus, men flytter til Lysaker i løpet av 2020.
Arbeidssted
,
Kontaktinformasjon
Line Pedersen
Prosjektleder
line.pedersen@fob.oslo.kommune.no
Renate Skibnes
administrasjonsleder
renate.skibnes@fob.oslo.kommune.no
Vil du være med å bygge fremtidens T-bane? Fornebubanen er en nyetablert etat siden januar 2017 under byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune. Etaten har ansvaret for å realisere utbyggingen av Fornebubanen. Den nye T-banestrekningen skal gå fra Fornebu til Majorstuen, og banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fornebubanen skal sørge for en raskere og mer effektiv kommunikasjon for beboere og næringsliv i Osloregionen. Fornebubanen har en kontraktsverdi på ca. 16,2 milliarder og planlagt oppstart er 2020.

Husk å nevne at du fant dette på NMBU CareerGate