Adm. direktør - Hitramat AS hos Headvisor


For å drive Europas største krabbefabrikk og lede utviklingen av selskapet søker vi adm.dir. Din bakgrunn må være teknisk eller økonomisk, relevant industriell ledererfaring og være opptatt av å jage utvikling og forbedringer i hele verdikjeden. Du må ha en tydelig , synlig og klar lederstil og ha evne til å skape motivasjon, engasjement og entusiasme. Stillingen innebærer et tett samarbeid med selskapets styre og adm.dir i konsernet. Bopel på Hitra eller i nærområdet vil være nødvendig for å gjennomføre eiernes ambisjoner.
 
Stillingen rapporterer til styret i Hitramat AS med styreleder som nærmeste overordnede. Som adm.dir. vil du også arbeide tett med adm.dir i morselskapet.

Oppgaver

 • Industriutvikling og forbedringsprosesser i hele verdikjeden
 • Drift av Europas største krabbefabrikk
 • Sterkt fokus på teknologiske muligheter
 • Totalansvar for selskapets økonomi, utvikling og drift
 • Være tett på organisasjonen og utvikle vinnerkultur basert på selskapets kjerneverdier
 • Skape interesse for krabbe som produkt
 • Utvikle et attraktivt produktsortiment og gode partnerskapsløsningen med kundene
 • Identifisere og gjennomføre nye forretningsmuligheter
 • Et tett samspill med selskapets styre

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/økonomisk utdanning
 • Relevant ledererfaring fra verdiskapende virksomhet
 • Kunne dokumentere resultater
 • Strategisk tankesett
 • Forretnings og lønnsomhetsmessig fokus
 • Genuin interesse for teknologi
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Synlig, tydelig og klar lederstil
 • Evne til å kommunisere godt
 • Kunne skape motivasjon, engasjement og entusiasme
 • Relasjonsbygger
 • Endringsdyktig og jagende utviklingsperspektiv
 • Gjennomføringskraft

Vi tilbyr en jobb i et konsern med vekstambisjoner, langsiktig eierskap basert på historie og tradisjoner og som ønsker å støtte opp om kystkulturen. Stillingen vil være utviklingsorientert med våre dyktige ansatte som gode støttespillere.
For ytterligere informasjon kan du kontakte styreleder Knut Solberg tlf 901 66 920 eller adm. dir i Conchilia Anton Fjeldvær tlf 915 10 650 eller våre rådgivere i Headvisor AS Tor Jakob Reitan tlf 950 51 111/ Torstein Sneisen tlf 918 88 186. Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 16. mars.
Se gjerne; www.krabbe.no

Husk å nevne at du fant dette på NMBU CareerGate