Fysisk arrangement

Case-dag med NMBU Case Club / Case-competition with NMBU Case Club

12. mars 2022 fra kl. 10-20 arrangerer NMBU CC, NU og næringslivet casekonkurranse på Vitenparken!

12. mars 10:00 - 20:00 CET

Legg til i kalender

Hovedkontoret Vitenparken, Høgskoleveien 1, Ås, NorgeEventet er overstått

English below 

I samarbeid med PwC Norge, Norske Skog og Orkla arrangerer NMBU Case Club casekonkurranse! 12. mars 2022 går arrangementet av stabelen.

 

Det blir en morsom og lærerik dag hvor du får utfordret seg selv. Du vil ha anledning til å bygge relevant erfaring innen problemløsing, presentasjonsteknikk og analytisk tenking. I tillegg vil du ha anledning til å bygge nettverk og å markedsføre deg selv for våre sponsorer. De er her for å treffe nettopp deg!

 

Den individuelle påmeldingen gjøres her i Careergate og valg av oppgave vil foregå ved en prioritert liste på nettskjema. Formell påmelding (norsk versjon) for å melde deg inn i gruppe og for å rangere ønsket oppgave gjøres her: https://nettskjema.no/a/245577

 

Det er begrenset med plasser, så vær rask!

 

Påmeldingsfristen er 27. februar kl. 23:59.

 

Gruppene vil være lag på opp til 6 personer. Du står fritt til å melde deg på alene eller med noen du kjenner fra før som en gruppe. Dersom du melder deg på alene, setter vi dere i grupper. Om gruppen du er i har ledige plasser til overs, vil grupper bli slått sammen. Dette for å fylle opp plassene samt at dere vil få erfaring med å jobbe med nye mennesker. Om det er ditt første møte med case, så er det ekstra gøy å dele dette med noen!

 

Arrangementet starter kl. 10 og varer til kl. 20. Det vil serveres lunsj og middag, og det vil være kaffe tilgjengelig igjennom hele arrangementet. Det vil også bli underholdning med komiker Jørgen EP!

 

Hva er caseløsning tenker kanskje du? Det handler om å bruke kunnskapen du har til å løse en oppgave på en analytisk, realistisk og gjerne innovativ måte. Dere vil få utdelt informasjon knyttet til en reell utfordring bedriftene har, og sammen med laget ditt vil du jobbe kreativt med å finne en løsning på denne utfordringen. PwC Norge, Norske Skog og Orkla vil tilby en case hver med spennende problemstillinger som alle skal kunne løse. Casene vil være tverrfaglige, og måten dere løser den på er helt opp til dere selv som gruppe. Alle casene vil ha bærekraft som gjennomgående tema.

 

For spørsmål eller andre henvendelser, send oss en epost på caseclub@nmbu.no

 

Påmeldingsfristen er 27. februar kl. 23:59.

 

Vi gleder oss til å se deg og din løsning!

 

//

In partnership with PwC Norway, Norske Skog and Orkla NMBU Case Club are arranging a case competition! The event is taking place on the 12th of March 2022 at Vitenparken!

 

It will be a fun and educational day where you will be able to challenge yourself. You will have the opportunity to amass relevant experience within the realms of problem-solving and analytical thinking, as well as hone your presentation skills. On top of this, you will be able to expand your professional network while marketing yourself to our sponsors. They are here to get to know you better!

 

The individual registration is done here in Careergate, and choosing your preferred case will happen through ranking the businesses in a separate form. The formal registration (English version) to register a group and to rank your preferred cases is done here: https://nettskjema.no/a/252302

 

There is a limited amount of available spots, so register yourself promptly!

 

The registration deadline is the 27th of February at 23.59 (11.59 PM). 

 

Groups will consist of up to 6 participants. You are free to register for participation as a single participant, or as part of a group. If you register alone, keep in mind that we will place you in a group. If you register as a group, and that group has available spots, some groups might be combined. This is due to a limited amount of available spots for participants. It will also lead to you being able to learn how to work in teams with new people, which is a useful skill to learn. If this is your first meeting with the case format, it is extra fun to be able to share this experience with someone! 

 

The event starts at 10.00 (10 am) and lasts till 20.00 (8 pm). Both lunch and dinner will be served, and coffee will be available throughout the event. We will also have entertainment with the comedian Jørgen EP!

 

So, now you might be thinking "What is a case and how do I solve it?" Worry not, it's about using your knowledge and skills to solve a problem in an analytical, realistic and preferably innovative manner. You will be given information related to real problems these businesses are facing, and with your team, you will work creatively to find a solution.
PwC Norway, Norske Skog and Orkla are presenting a case each with interesting challenges that everyone should be able to solve. The cases will be trans-disciplinary, and how you solve them is up to your team to choose. All cases will have sustainability as an overarching theme. 

The cases can be solved in either Norwegian or English! 

For any questions or other queries, reach out to us on caseclub@nmbu.no 

The registration deadline is the 27th of February at 23.59 (11.59 PM).

 

We can't wait to see you and your solution!


Hvordan komme seg til Case-dag med NMBU Case Club / Case-competition with NMBU Case Club


Vil du organisere dine egne virtuelle karrieremesser?