Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Flere bransjer

2 752 følgere

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1800 ansatte og 5500 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

 

NMBU har tre typer stillinger; vitenskapelig, tekniske og administrative. De vitenskapelig stillingene er stort sett forskning- og undervisningsstillinger, doktorgradstillinger (stipendiater) og postdoktorstillinger. Innen denne gruppen finnes også veterinærstillinger. Tekniske stillinger kan være ingeniørstillinger innen bl.a drift eller IT, i tillegg til arbeid tilknyttet NMBUs mange laboratorier og dyreklinikker. De administrative stillingene er stor sett leder- eller rådgivende stillinger knyttet til administrasjon av universitetet, alt fra økonomi og komunikasjon til studie- og forskningsadministrasjon.

Ledige stillinger finner på  http://www.nmbu.no/om/ledige-stillinger

 

 

 

Arbeidsmiljøet

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av likestilling og mangfold. 

Ingen på NMBU, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

About NMBU

Forskning og undervisning

Mange arbeider med spennende forskning på ulike laboratorier ved NMBU.