Et internship, eller praktikantplass, kan være en smart vei inn i arbeidslivet. Hva er det, hvorfor bør du få deg et, og hvordan? Fenomenet er i rask vekst i Norge  - og vi i Graduateland serverer deg her den ultimate internship-guiden!

Hva i all verden er internship/praktikantplass?

Et internship, praksis eller praktikantplass er kanskje den beste måten å få relevant arbeidserfaring på mens man ennå er student. Det organiseres vanligvis ved at en bedrift, organisasjon eller institusjon utlyser praktikanter for en kort periode, vanligvis noen måneder, av gangen. Det er for eksempel nokså typisk at et internship legges til sommerferien, eller går over et semester.

Et internship kan være lønnet eller ulønnet, men formålet er at studenter og nyutdannede skal få innsikt og opplæring i de daglige oppgavene på en gitt arbeidsplass. Arbeidsdepartementet og arbeidsrettekspert Sverre F. Langfeldt sier til Aftenposten at man i Norge skal ha en avtale om lønn dersom man er part i et arbeidsforhold. Likevel finnes det ingen lovregulering av dette, og dermed ingen offentlig minstelønn eller lignende. Altså er et ulønnet internship lovlig, men kan da ikke defineres som et ordinært arbeidsforhold. En avtale om ulønnet internship må også være inngått frivillig, og praktikanten må kunne forlate arbeidsplassen frivillig. Det motsatte ville vært slaveri, som selvsagt er ulovlig.

I mange land har det lenge vært vanlig med praktikant-ordninger, mens det i Norge har økt voldsomt i popularitet de siste årene. Tidligere var dette en mulighet for de få, og da bare i store, internasjonale bedrifter. Nå er det også mer og mer vanlig å utlyse praktikantstillinger i små og mellomstore bedrifter. Dermed har vi fått en større variasjon i typen internships som utlyses. Tidligere var begrepet «praksis» først og fremst i bruk blant mennesker i yrkesrettede utdanninger. Nå finnes det muligheter for alle, og det er mulig å finne noe som passer nesten enhver studiebakgrunn.

Klarer du å kapre et internship, får du altså muligheten til å teste ut det du har studert i praksis, samt lære en bransje å kjenne. En annen viktig faktor er at du knytter nettverk, som også gir deg større sjanser for å bli ansatt igjen ved et senere tidspunkt. I løpet av praksisforløpet vil du vanligvis få en veileder som introduserer deg til arbeidsoppgavene dine, og som du kan henvende deg til underveis. Slik blir internshipet en mykere introduksjon til arbeidslivet – en døråpner til din egen fremtid.
 

Hvorfør bør jeg skaffe meg et internship?

Fordelene ved et internship er mange, både for deg og for arbeidsgiver.

 • Erfaring er gull: Et internship gir deg fordeler når du senere skal ut på arbeidsmarkedet og konkurrere om jobber. Å fylle opp CV-en med ett eller flere internships i løpet av studietiden gjør deg mye mer attraktiv for arbeidsgivere. Karakterer er bra, men erfaring fra bransjen er det absolutt viktigste. Det er også en utmerket måte å finne ut hvilke ferdigheter som er viktige og nyttige i din bransje, og hva du kan og bør forbedre før du skal ut og søke din første «ekte» jobb. Å kunne vise til tidligere prosjekter og vel gjennomførte arbeidsoppgaver er en god måte å vise at du er den beste kandidaten på.
   
 • Mulighet for fulltidsjobb: Gjennom internshipet kan du vise arbeidsgiver akkurat hvor god du er i jobben. Du har en unik mulighet til å komme på innsiden, bli kjent med beslutningstakerne og imponere dem. Det er ikke uvanlig at internships ender i fast jobb, enten i direkte forbindelse med praksisperioden, eller fordi arbeidsgiver tar kontakt neste gang de har en ledig stilling. Tidligere praktikanter er praktiske for bedriften når de skal gjøre nyansettelser: disse kjenner både bedriftskulturen og arbeidsoppgavene inn og ut, og blir derfor lite ressurskrevende opplæringsmessig.
   
 • Finn bransjen for deg: Siden et internship er tidsbegrenset, er det en gyllen mulighet til å teste ut forskjellige jobber uten å risikere for mye. Det er vanskelig å forstå hva en jobb innebærer fullt ut før du har prøvd den i praksis. Begynner du tidlig i studieløpet, rekker du å prøve en rekke forskjellige praktikantstillinger før du er ferdigutdannet. Da kan du gjøre deg opp en velinformert mening om hva du er god til og hvilken bransje, bedrift eller organisasjon som passer best for deg - allerede før karrieren din starter.
   

Hvordan skaffer jeg meg et internship?

 • Finn ut hva du vil: For at internshipet skal bli så fruktbart som mulig, er det viktig at du begynner med å tenke over hva du kunne tenke deg å jobbe med. Hvilken bransje er du interessert i, og hva slags bedrifter eller organisasjoner er attraktive? Kanskje finnes det også noen du ikke har hørt om, så forhør deg frem. Kanskje kjenner du noen som har hatt et lignende internship før? Eller kanskje det finnes en karriererådgiver på universitetet som du kan kontakte? Målrettet googling kan også føre frem, eller du kan gå rett på karriereportaler som Graduatelan.com. Vet du at du vil jobbe et sted som ikke har annonsert på en slik portal, bør du gå rett til hjemmesiden deres og se om de har lyst ut praktikantstillinger der.
   
 • Vær forberedt – søk tidlig: Mange internships er svært populære, og har tidlige søknadsfrister. Derfor er det lurt å være på hugget. Vil du ha et til sommeren, kan det være lurt å begynne undersøkelsene allerede høsten før.

 

Søknaden er viktig. Finn ut hva bedriften ser etter, og forklar hvorfor du er kvalifisert til akkurat disse oppgavene. Vis til tidligere erfaring (fra jobb, frivillig arbeid, studieprosjekter, e.l.) og fremhev kompetanse og erfaring som kan være relevant. Ikke smør på med ting som ikke er aktuelle for akkurat denne stillingen. Vær heller kort og konsis, slik at det som er viktig kommer tydelig frem.

 • Gjør et godt intervju: Er søknaden så god at du kommer gjennom nåløyet, må du forberede deg til intervju. Nå er det ekstra viktig at du oppsøker bedriftens nettsider, og leser deg opp. Det kan også være nyttig å lese årsrapporter og andre dokumenter de har lastet opp, eller å få innsikt ved å lese bransjespesifikke magasiner.

 

På selve intervjudagen er det viktig å møte opp presis og pent antrukket. Tenk gjennom hvilke spørsmål det kan tenkes at de stiller på forhånd, og ha gjerne noen egne i bakhånd. Slik fremstår du interessert, velinformert og initiativrik.

 • Vær klar for avslag: Det er stor konkurranse om praktikantplassene, og det er ikke alltid man får “ja”-et man ønsker seg. Selv med all verdens forberedelser vil elementer som flaks, timing og tilfeldigheter også være avgjørende i en søknadsprosess. Ta det derfor ikke så tungt om du ikke får internshipet du ønsket deg denne gang. Søk mange steder, og ta med deg innsikten fra prosessen videre, slik at du har enda bedre forutsetninger når du prøver igjen.
    

Selv om det kan være frustrerende når søknads- og intervjuprosessen star på, er det å være praktikant en veldig givende opplevelse. Du har muligheten til å teste ut arbeidslivet for en liten periode og finne ut hva du er interessert i, god til, og liker. Et internship er også en investering i fremtiden, og en lur vei til fast jobb senere.

How to ace your interview