Energinet

Multiple industries

2,334 followers

IT-Beredskabskoordinator at Energinet

Energinet ejer og administrerer energiens kritiske infrastruktur og den grønne omstilling heraf. Et af de vigtigste elementer i varetagelsen af denne rolle, er IT-Beredskab. Derfor stiller vi store krav til vores IT-Beredskabskoordinator, når vi skal sikre infrastrukturen mod trusler, og være beredte, hvis uheldet er ude.

Vi søger dig, der med erfaring fra lignende kritiske samfundsfunktioner og forståelse for håndtering af krisesituationer, vil administrere vores IT-Beredskab.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Velkommen til IT Organisatorisk, Cyber Security Centret

Vi sætter den overordnede retning for informationssikkerhed i hele forretningen.

Din rolle i centeret er at administrere IT-beredskabet, ved at

◾ Håndtere og operationalisere beredskabsarbejdet i IT i form af formel rapportering til myndigheder og internt i Energinet
◾ Justere beredskabsprocessen for IT/OT-beredskabet i Energinet
◾ Udarbejde scenarier for afprøvning af beredskab i samarbejde med relevante koncernfunktioner

Derudover forventes du at kendskab til og forståelse af beredskabslovgivningen for energisektoren.

Erfaren profil med forståelse for kritiske samfundsfunktioner

Som person er du struktureret og du trives i en rolle, hvor du har ansvaret for at skabe og holde overblik. Du er imødekommende, og du evner at kommunikere på alle niveauer – lige fra dialoger med tekniske kolleger, til rapportering på koncernledelsesniveau.

Derudover forventer vi, at du har

◾ Erfaring med beredskab eller risikovurdering fra en lignende funktion
◾ Forretningsforståelse fra en lignende virksomhed: En offentlig instans, militæret, energisektoren eller anden lignende, kritisk samfundsfunktion.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse undersøges i Politiets registre. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte CISO Jacqueline Johnson på mail jqj@energinet.dk. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate