Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg at Region Syddanmark

Ved kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Stillingsnr. 5501-043-30-i-02
Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år.
Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning og behandling inden for øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. Afdelingen behandler komplikationer til bariatrisk kirurgi som regionsfunktion.
Urologisk og plastikkirurgisk afdeling er tæt knyttet til afdelingen. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold.
Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes.
Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde inden for afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner inden for medicinsk gastroenterologi, radiologi, anæstesi, patologi, nuklearmedicin og onkologi.
Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt.
Introduktionslæger indgår i 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse.

Du kan forvente:

  • Mulighed for at stifte bekendtskab med det kirurgiske specialer og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg
  • Oplæring i gastroskopi og sigmoideoskopi, evt. koloskopi
  • Oplæring i hernie kirurgi
  • Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi
  • Mulighed for at starte mindre forsknings projekt i afdelingen
  • Fokus på individuelle uddannelsesplaner

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn.
Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 13. juni 2022.
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag 16.juni 2022 om eftermiddagen
Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig Rasa Skrupskelyte Petersen tlf 79185692 eller mail Rasa.Skrupskelyte.Petersen@rsyd.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate