Masterstudent søkes til spennende matfaglig og prosessteknisk oppgave at Idun Industri AS

Idun Industri AS Rakkestad produserer i dag en rekke ingredienser til iskrem og iskremindustri. Et av våre store produkter er karamellfugdesaus.

Dette produktet produserers på helkontinuerlig linje, og oppgavens arbeidstittel er "Produksjon av karamellfugdesaus: Effekt på produktkvalitet og sensoriske egenskaper"

Hvilke faktorer påvirker produktkvalitet og sensoriske egenskaper på karamellfugdesaus:

  • Råvarer, råvaresammensetning og råvareegenskaper
  • Prosess: Tid/temperatur, hastighet
  • Optimal kjørelengde på produktserier: Hva er utløsende faktorer for påbrenning i rørgater/varmeveklsler

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on NMBU CareerGate will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.