Helsefagarbeider vikariat - med mulighet for fast stilling at Rana kommune


2. gangs utlysning
Fagområdet institusjon
Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 300 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ved Gruben sykehjem, avdeling 1 er det ledig:

 • 100 % vikariat som helsefagarbeider, fra dags dato til og med 31.10.2022, med mulighet for fast ansettelse fra 01.11.2022.

Gruben sykehjem avd. 1 har 29 beboere, og består av 21 somatiske plasser og 8 plasser for personer med demenssykdom. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.
Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Kunnskap / beherske data som verktøy
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
 • Erfaring/utdanning innenfor geriatri er en fordel, men ikke et krav
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlig egnethet:
 • Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig god
 • Du trives i møtet med pasienter og pårørende
 • Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
 • Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Grunnleggende datakunnskaper, da spesielt kjennskap til avdelingens elektroniske dokumentasjons verktøy profil

Vi kan tilby:
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Internundervisninger og faglig oppdatering
 • Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helg (hver 2.helg hvis ønskelig)
Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.
De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.
Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.
Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.
Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.
Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Thyra Cora Rogl, tlf:75146722 epost: ThyraCora.Rogl@rana.kommune.no
Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.
Søknadsfrist: 28.09.2021

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate