Instruktorer søges til International Private Law & International Trade Law på Juridisk Institut at University of Southern Denmark


Et antal instruktorer søges til varetagelse af øvelsestimerne i International Private Law & International Trade Law, fra efteråret 2021 og frem.
Øvelsestimerne afvikles i efterårssemestret med 1 time om ugen i 3 uger (i alt 3 timer), som starter efter efterårsferien. Forberedelsesfaktoren er 2,5, svarende til en aflønning på 7,5 time i alt i efterårssemestret.
Instruktorundervisningen består i gennemgang af cases og opsamling på spørgsmål i relation til forelæsningstimerne.
Det forventes at kunne tilbyde instruktorerne et vejledende seminar. Det forventes desuden at kunne tilbyde instruktorerne to møder som støtte i forberedelsen af undervisningen.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til adjunkt Aleksandra Tolea (alv@sam.sdu.dk – 53831189)
Samtaler forventes at blive afholdt mandag den 16. august og tirsdag den 17. august.
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.
Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate