Et antal instruktorer søges til varetagelse af øvelsestimerne i faget Familie- og arveret at University of Southern Denmark


Et antal instruktorer søges til varetagelse af øvelsestimerne i faget Familie- og arveret på dagstudierne, Jura i efteråret 2021.
Timerne er fordelt med 2 øvelsestimer pr. uge i 7 uger og en enkelt introduktionstime. Forberedelsesfaktoren er 2,5, svarende til en aflønning på 40 timer i alt.
Hertil kommer retning af øvelsesopgaver på dagstudiet og interne møder, hvilket honoreres særskilt.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Annette Kronborg (ank@sam.sdu.dk)
Der forventes at blive afholdt samtaler i august.
Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.
Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate