Lege

Øya helsehus, Trondheim kommune


Øya helsehus har ledig vikariat i 100 prosent stilling som lege fra 1. juni og ut året 2021.
Øya helsehus består av sju avdelinger og har 128 korttidsplasser. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling og lindrende behandling.
Helsehuset er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Helsehuset er geografisk lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs Hospital med broforbindelse mellom helsehuset og sykehuset. Huset er også samlokalisert med sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin og Helsevakta.
Som medarbeider ved Øya helsehus får du muligheter til å være med å utvikle kommunehelsetjenesten. Vi legger vekt på fagutvikling og forskning i samarbeid med NTNU og St. Olavs Hospital.
Jobb ved helsehuset gir inntil to års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin.
Søknadsfrist:
06.05.2021
Arbeidsgiver:
Trondheim kommune
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Lege
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4375749746
Startdato:
01.06.2021
Sluttdato:
31.12.2021
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk behandling
 • Lindrende behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Internundervisning

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper
 • Interesse og erfaring fra arbeid med eldre
 • Interesse og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for og/eller erfaring fra fagutvikling
 • Engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehusene
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter
 • Innflytelse og påvirkningsmuligheter når det gjelder utvikling av helsehuset, og utvikling av samarbeidsformer i hele tiltakskjeden
 • Jobb ved helsehuset gir inntil to års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin
 • Trondheim kommune er i gang med å organisere ALIS spesialisering
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Mauritz Hansens gt 2, 7030 Trondheim


Kontaktinformasjon
Peder Broen
Overlege
72547255
Bjørg Waatland
Personal og rekruttering
905 99 657
Anne Grete Skaar
Enhetsleder
911 99 218

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.
Les mer om
Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate