Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Multiple industries

2,011 followers

Avdelingsingeniør / overingeniør – organisk/biokjemisk analytisk kjemi at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Ved fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), LabTek laboratoriet, er det en ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.
Instituttet har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker disse fagområdene: ernæring, fôr, etologi, husdyrmiljø, molekylærbiologi, genetikk og avl.
 • Utføre analyser knyttet til forskningsprosjekter innen husdyrproduksjon og akvakultur; blant annet; tørrstoff, aske, NDF, ADF, råtrevler, kjeldahl-N, stivelse, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), element-, grunnstoff-, aminosyre-, og fettsyreanalyser, samt en rekke kliniske analyser
 • Fortrinnsvis rutineanalyser
 • Noe laboratorieundervisning og veiledning
 • Kan være noe arbeid med prøvetaking/prøvehåndtering ved Senter for husdyrforsøk (SHF) eller annet arbeid i de øvrige infrastrukturene på fakultetet

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:
 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (organisk/biokjemisk analytisk kjemi eller kjemiingeniør/bioingeniør/uorganisk kjemiker) for tilsetting som Avdelingsingeniør. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (organisk/biokjemisk analytisk kjemi eller kjemiingeniør/bioingeniør/uorganisk kjemiker) for tilsetting som Overingeniør. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring og solid generell kompetanse innen laboratoriearbeid.

Det er ønskelig med:
 • Erfaring med rutineanalyser, gjerne innen ernæring

Personlige egenskaper/egnethet

 • Gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig er et krav
 • Systematisk, nøyaktig, initiativrik og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Faglig entusiasme og fleksibilitet

Stillingen innplasseres i stillingskode (1085) (Avdelingsingeniør), lønnsramme 22 (ltr. 43-57) (NOK 404.400 – 507.400) eller stillingskode (1087) (Overingeniør), (Ltr. 53-75) (NOK 474.500-708.000) avhengig av kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger ved Laboratorieleder LabTek Hanne Kolsrud Hustoft, tlf: +47 97118874, (e-post: )
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 07.05.21.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.
Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.
Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.
Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».
Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.
NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate