AMBS Koordinator og Innkjøper at Norsk Hydro


Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi. Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 34 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden. Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.
Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpe-legeringer av høy kvalitet. I tillegg til verdiskapende aluminiumproduksjon er Sunndalsøra også langt fremme innen forskning og utvikling, med sin omfattende kompetanse innen støperivirksomhet.
Innkjøpsteamet forestår anskaffelser av materialer, tjenester og utstyr til drift, vedlikehold og videreutvikling av fabrikken. Vi har også et nært samarbeid med innkjøpsavdelingene ved de øvrige aluminiumverkene og med innkjøpsfunksjonen i Hydro sentralt. Denne rollen vil også ha ansvaret for Hydro Sunndals sentrallager.
AMBS-teamet jobber tett med avdelingene og sørger for å støtte og utfordre enhetene i forbedringsarbeidet. Denne stillingen vil støtte forbedringsgruppene med input, utfordre og bidra med rapportering av forbedringene.
AMBS- og innkjøpsteamet jobber tett mot produksjonsenhetene og de andre støttefunksjonene, og gir et viktig bidrag i arbeidet med optimalisering og forbedring av driften ved Hydro Sunndal.
Ansvarsområder
 • Personalledelse
 • Sentrallager
 • Markedsanalyser
 • Forberedelse og gjennomføring av kontraktsforhandlinger
 • Innkjøp og oppfølging av leveranser
 • Utvikling og oppfølging av leverandører
 • Input til forbedringsgruppene
 • Støtte og utfordre enhetene i forbedringsarbeid
 • Rapportering av forbedringsarbeid
 • Forenkling, standardisering og forbedring av prosesser

Kvalifikasjoner

 • Teknisk og/eller økonomisk utdanning på høyskolenivå
 • Minimum 5 års relevant jobberfaring
 • Solid erfaring med og kunnskap om IT-systemer
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi søker deg som:

 • er forretnings- og resultatorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med og mestrer høyt aktivitetsnivå
 • er analytisk og strukturert av legning
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Dette er en spennende jobb i en bedrift i sterk utvikling. For den rette person gir stillingen utfordringer og gode utviklingsmuligheter.
Tilleggsinformasjon
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.
Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.
I våre rekrutteringsprosesser benytter vi Semac bakgrunnssjekk
Søknadsfrist: 12.05.2021
Hvis du har spørsmål kan du kontakte:
Leder:
Rune Oshaug Aasen, Head of Finances and purchasing
E-post: Rune.Oshaug.Aasen@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 46901900
Rekrutterer
Marit Bratseth,, HR Specialist GBS
E-post: Marit.Bratseth@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 95908036

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate