Linnéuniversitetet

Education

1,878 followers

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap at Linnéuniversitetet

Expires in 12 days

Kalmar
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Institutionen för medier och journalistik (MJ) ingår i Fakulteten för konst och humaniora och består av en kreativ miljö med utbildning och forskning inom tre ämnen: medieproduktion, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Institutionen strävar efter att integrera akademisk forskning och professionskompetens samt erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram varav flera kan läsas både på campus och på distans.
Vi finns i helt nya lokaler i Kalmars hamnområde. I lokalen inryms också fakultetens övriga institutioner, vilken bäddar för kreativa och spännande samarbeten med verksamheter som film, design, bild, musik och språk, både när det gäller utbildning och forskning.
Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitet är examensämne, 90 hp, i kandidatprogrammen Mediekreatör- och Medieentreprenörprogrammet. I Mediekreatörprogrammet kombineras ämnena medie- och kommunikationsvetenskap och medieproduktion i syfte dels att skapa teoretisk förståelse för medieutveckling, kommunikationsmodeller och berättarstrukturer, dels för att utbilda för strategiskt berättande och gestaltning i moderna medier. I Medieentreprenörprogrammet kombineras ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion samt företagsekonomi med delämnet entreprenörskap. Syftet med programmet är att dels skapa teoretisk förståelse för kommunikationsmodeller och medieutveckling, dels att utbilda studenterna i entreprenöriellt och hållbart ledarskap med inriktning på förändringsarbete, utveckling och nytänkande inom medie- och kommunikationssektorn. Under utbildningen skriver studenterna sin kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
Institutionen söker nu en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Vi söker dig som vill arbeta med utveckling, undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer. Du förväntas att utveckla och administrera befintliga och nya kurser, bidra med och publicera forskning inom ämnet, delta i institutionens forskarkollegium, aktivt söka forskningsanslag samt medverka till ämnets forskningsanknytning och professionella relevans.
Ämnesområde för befattningen: Medie- och kommunikationsvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %
Period: Anställningen är tidsbegränsad till sex månader med eventuell möjlighet till förlängning i upp till ett år. Tillträde den 1 februari 2021 eller enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på grund- och avancerad nivå med inriktning teoretisk förståelse samt yrkeskunnande. Det innebär bland annat föreläsning, praktisk handledning och examination samt kursplanering och utveckling, utvärdering och annan administration. Undervisningen sker både på campus och digitalt samt är förlagd inom både fristående kurser och kandidatprogrammen i medie- och kommunikationsvetenskap. Uppgifterna inbegriper också att bidra med och publicera forskning inom ämnet, delta i institutionens forskarkollegium, aktivt söka forskningsanslag samt medverka till undervisningens forskningsanknytning och professionella relevans och aktualitet.
Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap eller något närliggande ämnesområde.
För uppnådd behörighet är huvudregeln att den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer.
För behörighet krävs förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och kommunikationsförmåga, då arbetsuppgifterna som universitetslektor kräver delaktighet i lärar- och studerandegrupper där dessa personliga egenskaper är av stor betydelse.
Bedömningsgrunder:
Vid bedömning av sökande kommer lika vikt att tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningserfarenhet inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas, men också forskningens omfattning med avseende på djup och bredd. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, att i konkurrens erhålla medel för forskning och att interagera både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet och pedagogisk skicklighet gällande undervisning om teorier och metoder med relevans för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Vidare ska betydelse tillmätas förmåga att planera, initiera, forskningsanknyta, leda och utveckla utbildning och undervisning.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.
Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 27:e november 2020!
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner


Magnus Danielson
Prefekt
+46-480 44 64 58
magnus.danielson@lnu.se
Josefin Grahn
HR-partner
+46-470 - 70 81 84
josefin.grahn@lnu.se
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5454&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate