Linnéuniversitetet

Education

1,878 followers

Postdoktor - palliativ vård at Linnéuniversitetet

Expires in 12 days

Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Palliativt centrum för samskapad vård bildades i januari 2013 med medel från Familjen Kamprads Stiftelse. Verksamheten är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets åtta kommuner och omfattar utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning. Den utannonserade anställningen är direkt kopplad till centrumets forsknings- och utvecklingsprogram.
Ämnesområde för befattningen: Palliativ vård
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning och tidsperiod: Heltid två år

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård.
Inom Region Kronoberg pågår implementering av en innovativ samtalsmodell för läkare och sjuksköterskor som innebär ett förändrat arbetssätt där hela teamet är involverat. Syftet med projektet ”Kronobergsmodellen – Samtal vid allvarlig sjukdom” är att patienter med allvarlig sjukdom och deras familjer ska erbjudas samtal om mål och prioriteringar, där fokus är att identifiera och möta de behov som patienter och deras familjer har för att kunna leva ett gott liv med allvarlig sjukdom.
Forskningen fokuserar både på effekter av samtalsmodellen och på implementeringsprocessen, dessutom utifrån olika perspektiv och metodologiska ansatser. Forskningen bedrivs i samverkan med patienter, närstående, personal och forskare. Internationellt forskningssamarbete pågår kring samtalsmodellen.
Undervisning och handledning omfattande högst 20% kan efter överenskommelse ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap/ omvårdnadsvetenskap/medicinsk vetenskap eller motsvarande högst tre år före ansökningstidens utgång. Med motsvarande avses i regel examen från utländskt universitet. Den sökande ska ha erfarenhet av olika metodologiska ansatser. Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är om den sökande har dokumenterad forskning inom palliativ vård, och med frågeställningar relaterade till kommunikation eller kring implementeringsforskning. Eftersom arbetet i stor utsträckning sker i samverkan med patienter, närstående, personal och forskare, ska den sökande ha förmåga att ta självständigt ansvar, har god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga.
I den sammanlagda bedömningen av skickligheten läggs särskild vikt vid en bedömning av de sökandes potential till en framgångsrik karriär som forskare.
Välkommen med din ansökan senast den 24 november 2020

För ytterligare information kontakta:

Anna Sandgren, Docent, vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum för samskapad vård, anna.sandgren@lnu.se, 070–3131236
Madeleine Sjöstedt, HR-partner, madeleine.sjostedt@lnu.se
Per Enarsson, Prefekt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
per.enarsson@lnu.se
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5432&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on NMBU CareerGate