Officier (m/v/x) at Selor


Jobinhoud
Een officier is een goed getrainde militair die een team kan bevelen, leiden en controleren. Hij is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het materiaal, bewapening en de beschikbare uitrusting. Hij is in staat om in stresserende omstandigheden te werken en voert zijn taken uit op een loyale, verantwoordelijke en dynamische manier.
Er zijn vacatures bij zowel de Land-, de Lucht-, de Medische Component als de Marine.
Werkgever

Defensie

Federale overheidsdienst

Vacatures

 • Aantal (31) - Vlaanderen

http://www.mil.be
Profiel
Geen ervaring vereist
Leeftijd: maximum 32 jaar op 31/12/2020
Nationaliteit: EU, Zwitserse Bondsstaat, Ijsland, Kroatie, Lichtenstein, Noorwegen
Je wordt aangeworven in het statuut 'beperkte duur' (BDL) voor een maximale duur van 12 jaar. Na de kandidaatsperiode (3 jaar) kan je via de interne werving beroepsofficier worden.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Aanbod
Niveau A: brutoloon: 3.129 euro (exclusief premies of bijkomende prestaties)
Niveau B: brutoloon: 2.938 euro (exclusief premies of bijkomende prestaties)
Contract: Statutair
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
Eens ingeschreven moet je de selectietesten afleggen die gespreid zijn over drie dagen. Dit gebeurt in het Selectiecentrum in Neder-over-Heembeek.
Eerste dag
 • Medisch onderzoek
 • Basistest: om je snelheid en nauwkeurigheid van informatieverwerking te meten
 • Test praktisch inzicht
 • Psychotechnische testen: om je competenties en persoonlijkheidskenmerken te bepalen
 • Pre-oriëntatiegesprek

Tweede dag

 • Sportproeven
 • Psychotechnische testen: om je competenties en persoonlijkheidskenmerken te bepalen
 • Pre-oriëntatiegesprek

Derde dag

 • Interview (sollicitatiegesprek)
 • Groepsproeven
 • Oriëntatiegesprek waarbij je definitief kiest voor welke functies je bij Defensie solliciteert

Extra proef

 • Grondige kennis eerste landstaal en elementaire kennis tweede landstaal
 • Voor de vacatures Jurist, Geneesheer en Psycholoog: extra interview betreffende de beroepskennis

Solliciteren
Voor deze vacature solliciteer je NIET via SELOR. Neem contact op met het Contactcenter van Defensie (0800 333 48) of met een provinciaal Informatiecentrum (adressen vind je terug op de website van Defensie).
http://www.mil.be/nl/vacature
Gelijke kansen en diversiteit
Diversiteit omvat alle mogelijke verschillen en Defensie erkent ze als waardevol. Dit betekent dat er niet enkel ruimte is voor verschillen tussen groepen maar ook tussen individuen. Het gaat over het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich ten volle kan ontwikkelen en over het zo goed mogelijk gebruik maken van eenieders kwaliteiten en talenten.
Het is in de eerste plaats het aan de dag leggen van fairplay tegenover alle medewerkers en collega's door er voor te zorgen dat iedereen met respect en waardigheid behandeld wordt en door iedereen de mogellijkheid te bieden zich ten volle te ontwikkelen. Je kan het samenvatten als: behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.
Contactgegevens ContactCenter Rekrutering Defensie
P: 0800 333 48
E: ctcn@mil.be

Remember to mention that you found this on NMBU CareerGate