Virksomhetsleder helse og omsorg for BÅTSFJORD KOMMUNE ÅPEN OMSORG at Båtsfjords kommune

Expires in 10 days

Virksomhetsleder helse og omsorg

Jobbnorge ID: 177504

Om stillingen

Båtsfjord kommune har ledig stilling som virksomhetsleder helse og omsorg.
Virksomhetsleder helse og omsorg er en del av rådmannens ledergruppe og utøver for rådmannen den strategiske ledelsen innenfor sitt fagområde. Virksomhetslederen har per tiden ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomheter: Pleie- og omsorg, fysioterapi, friskliv, og legetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområder omfatter å bistå rådmannen i rådmannens oppfølgingsansvar på avdelingsnivå, herunder
 • Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner
 • Rapportering, årsmelding og resultatkontroll
 • Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid
 • Veilede avdelingene
 • Koordinering innenfor eget ansvarsområde
 • Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl.oppfølging av statlige rammebetingelser

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker søker som:
 • Har høyere utdanning på minimum bachelor-nivå som er relevant for ansvarsområdet, det vil vektlegges utdanning og erfaring innen økonomi og ledelse.
 • Har lederutdanning og ledererfaring helst fra offentlig sektor som er relevant for ansvarsområdet og gjerne fra strategisk toppledernivå
 • Har kjennskap til, og forståelse for, samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • Er en samfunnsengasjert person

Leder - og personlige egenskaper

 • Er en trygg, tydelig og synlig leder med stor gjennomføringsevne
 • Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorientert
 • Kommuniserer godt og har evne til å motivere og begeistre andre
 • Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder
 • Evner å prioritere, og klare å dra sammen, komplekse saksfelt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i utviklingsrettede organisasjoner
 • Aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Generelt

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Spørsmål om stillingen

 • Ved spørsmål om stillingen, kontakt rådmann Trond Henriksen, tlf 950 44190, epost trond.henriksen@batsfjord.kommune.no.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM Stillingsnummer: 2028-2019-10-6 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Remember to mention that you found this on NMBU CareerGate