Postdoktor - modellering og skogbruksplanlegging for NIBIO STEINKJER at Steinkjers kommune

Postdoktor - modellering og skogbruksplanlegging

Jobbnorge ID: 173611

Nøkkelinformasjon

 • gangs utlysning.
  Stillingen som postdoktor er etablert i samarbeide med Statskog (www.statskog.no) og vil jobbe med forskning og utvikling relatert til Statskogs planleggingsverktøy GEOSKOG (www.ccdge.no). Kandidaten vil kunne delta aktivt i et stort forskernetverk gjennom H2020 prosjektet TECH4EFFECT (www.tech4effect.eu).
  Stillingen er lokalisert i Steinkjer, men kandidaten vil ha løpende samarbeid med Statskog, og må også påregne noe kontortid på deres hovedkontor i Namsos.
  Varigheten av stillingen er tre år med oppstart så snart som mulig.
  NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på områder som er viktige for Trøndelag.
  Bli med på å utvikle et sterkt bioøkonomisk fagmiljø i Steinkjer, i et spennende kompetansemiljø i den nye Innovasjonscampusen! Vi skal bygge et team av dyktige og engasjerte forskere, og har lyst ut tilsammen 8 spennende stillinger.

Stillingens hovedoppgaver

Stillingen som postdoktor vil fokusere på to hovedområder;
 • Evaluere, forbedre og utvikle de ulike tilvekst-, avgang- og volum funksjoner som benyttes i GEOSKOG
 • Utnytte GEOSKOG til ulike konsekvensanalyser relatert til effekten av ulike skogbehandlingsalternativer, miljørestriksjoner og avvirkningsstrategier på tilgjengelig hogstkvantum og andre økosystemtjenester på kort og lengere sikt

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i skogbruk med fokus på planlegging, taksering, modellering eller et relatert felt med relevans for stillingen
 • Erfaring med skriving og publisering av vitenskapelige artikler?
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God statistiske egenskaper og kjennskap til statistiske verktøy (helst R)
 • Erfaring med programmering

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap om skogbruk i Nord-Europa eller Nord-Amerika
 • Kunnskap til planleggingsverkøy i skogsektoren
 • Erfaring med utvikling av vekstmodeller
 • Ferdigheter i et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner?
 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe under press
 • Ønske om å jobbe som del av et ambisiøst forskerteam?
 • Evne til å samarbeide med interne og eksterne partnere med ulik faglig bakgrunn og ferdigheter

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som postdoktor kode 1352, lønnstrinn 59 - 67 (kr 523.200 - 605.500 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt forskningssjef Rasmus Astrup +47 941 51 660, eller se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.
Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAMStillingsnummer: 1702-2019-08-26 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Remember to mention that you found this on NMBU CareerGate