Medical Scientific Liaison (MSL) Oncology/Hematology for Takeda As at Asker Kommune

Medical Scientific Liaison (MSL) Oncology/Hematology

Takeda er i vekst og søker engasjerte kollegaer som vil gjøre en forskjell! Takeda søker 10 nye kollegaer i Norge, deriblant Medical Scientific Liaison (MSL) Oncology/Hematology.
Takeda har en spennende portefølje med legemidler innen onkologi, og søker MSL til medisinsk avdeling i Norge. Avdelingen har 12 ansatte og du vil rapportere til medisinsk direktør. Stillingen vil arbeide tett med medisinsk rådgiver onkologi, og samarbeide bredt med engasjerte medarbeidere i Takeda for øvrig

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Bygge opp kompetanse om terapiområdet, behandlingsformer og produktkompetanse gjennom studier, prosjekter og medisinske konferanser
  • Bygge relasjoner til fagmiljøer og nøkkelpersoner innen terapiområdet
  • Være fagperson internt og gi støtte til market access, kommersielle avdelinger og regulatorisk avdeling
  • Bistå ved å gjennomføre vitenskapelige prosjekter som gir kunnskap om Takedas produkter
  • Utvikle og implementere lokale medisinske strategier og aktiviteter for de aktuelle produkter innen terapiområdet
  • Delta i kundemøter og kommunisere kliniske og vitenskapelige data med daglig kontakt med norske klinkere og forskere innen sitt fagområde
  • Drive opplæring internt og hos kunder og være faglig støtte for salgsavdelingen
  • Være involvert i kliniske studier i Norge

Aktuelle kandidater har høyere naturvitenskapelig utdannelse, gjerne PhD innen biomedisinsk forskning. Naturvitenskapelig mastergrad eller farmasøytisk mastergrad er også relevant. Noen års erfaring fra legemiddelselskap er ønskelig, gjerne i rolle som MSL eller MA. Forståelse for legemiddelindustriens rolle og hvordan legemidler utvikles og selges er nødvendig. Kompetanse om hematologisk onkologi og nettverk blant key opinion leaders innen terapiområdet er å betrakte som en fordel.
Som person er du troverdig, strukturert og god til å utvikle relasjoner til relevante fagmiljøer. Du må evne å kommunisere medisinsk innsikt til kolleger og kunder. Du arbeider selvstendig, og trives med å tilegne deg medisinsk-faglige kunnskaper. Kandidater må ha gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.
Se annonsePAM Stillingsnummer: 0220-2019-08-46 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Remember to mention that you found this on NMBU CareerGate