Instruktorer til Sociologi at University of Southern Denmark

Institut for Statskundskab søger et antal instruktorer til varetagelse af holdundervisning i efteråret 2019 ved Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier.

Sociologi

 • Hvert øvelseshold omfatter 30 konfrontationstimer i efterårssemestret samt forberedelse. Derudover vil instruktorer skulle mødes og koordinere med underviser og fagets andre instruktorer. I alt 90 timer pr. øvelseshold.
 • Vær opmærksom på, at for instruktorer, der underviser mere end ét øvelseshold i samme fag, vil timetallet for yderligere hold være lavere.
 • Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.
 • Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
 • Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.
 • Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
 • Instruktorstillinger kan kun søges af studerende (der skal vedlægges en eksamensudskrift).
 • Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
 • Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 • Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 • Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Remember to mention that you found this position via NMBU CareerGate