Prosjekteringsledere - Tidligfase at Metier


Metier OEC har Norges ledende miljø innenfor verdistyrt prosjektutvikling og leder for tiden flere store forbildeprosjekter. Vi tar ansvar for byggherrens prosjektledelse og har høyt fokus på at kunden får riktig prosjekt og maksimal verdi for investeringen.
Vår portefølje øker, og vi har derfor behov for flere dyktige prosjekteringsledere.

Rollen:

Rollen som byggherrens prosjekteringsleder i store tidligfaseprosjekter innen bygg, anlegg og industri, innebærer blant annet å:
 • Lede prosjekteringsgruppa fra byggherresiden
 • Være en del av Metier OECs team av tidligfaseeksperter i prosjektet
 • Være ansvarlig for at prosjekteringen utføres i tråd med Metier OECs gjennomføringsmodell for verdistyrt prosjektutvikling for å sikre en helhetlig tilnærming til prosjektering, kostnadsestimering, brukerinvolvering og beslutning
 • Videreutvikle Metier OECs gjennomføringsmodell gjennom erfaringer fra prosjektene
 • Være en frontfigur for verdistyrt prosjektutvikling mot markedet

Vi tilbyr:

Metier OEC har ett av Norges sterkeste fagmiljøer innen prosjektledelse. Vi utgjør en forskjell og sikrer mer verdi for prosjektinvesteringene i Norge. Vi har en spennende kombinasjon av unge, dynamiske og svært erfarne medarbeidere og kan tilby spennende karrieremuligheter og konkurransedyktige økonomiske betingelser

Bakgrunn/ Erfaring:

Vi søker deg som har bred erfaring og gode resultater fra prosjekteringsledelse av store prosjekter i tidligfase innenfor bygg, anlegg, industri eller O&G. I tillegg vil det være en fordel å ha erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
 • Verdistyrt prosjektutvikling
 • Metodeverk for planlegging og styring av prosjektering
 • Kostnadsestimering
 • Kvalitetssikring av prosjekter (KS1/KS2)
 • Konseptvalgsutredninger
 • Samspillsentrepriser og totalentrepriser
 • Ledelsesrådgivning mot virksomheter

Personlige egenskaper og ønskede kvalifikasjoner:

Vi ser etter samarbeidsorienterte personer med gode lederegenskaper. Det vil være avgjørende for å skape et godt og konstruktivt klima mellom prosjektledelsen, prosjekteringsgruppa, entreprenører og andre parter i prosjektet.
Videre må du ha evnen til å utfordre prosjekteringsgruppa og kravstillere med grunnlag i ditt sterke fokus på prosjektets verdioptimalisering. Du må ha helhetsoverblikk, god prosessforståelse kombinert med analytiske evner.
Ønsker du å gjøre en forskjell gjennom riktig prosjekt godt gjennomført, last opp din søknad eller ta direkte kontakt for en dialog om rollen.

Kontaktpersoner:

Reidun Manger
HR Director
+47 41 29 76 10
reidun.manger@metieroec.no
Lenke til denne sidenhttps://www.metieroec.no/karriere/ledige-stillinger/?rmpage=job&rmjob=157&rmlang=NO

Remember to mention that you found this on NMBU CareerGate